CASA VERDE

Proiectul casa verde "instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională" este organizat de Autoritatea Fondului de Mediu, si ofera finanţare până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei pentru instalarea de sisteme fotovoltaice de minim 3kW.
Slide1.PNG

DOCUMENTE NECESARE

  • copie CI solicitant

  • copie CI coproprietar - daca este cazul

  • extras de carte funciara, se accepta exemplar electronic -  se obtine de la ANCPI/OCPI -  valabilitate 30 zile

  • certificat de atestare fiscala bugetul local – domiciliu solicitant -  se obtine de la directia taxe si impozite locale - valabilitate 30 zile

  • certificat de atestare fiscala bugetul local – locatie implementare (daca locatia unde se doreste implementarea nu este aceeasi cu domiciliu) -  se obtine de la directia taxe si impozite locale - are valabilitate 30 zile

  • certificat de atestare fiscala bugetul de stat, se obtine de la ANAF, se accepta in format electronic, valabilitate 90 zile

  • nomenclator stradal sau adeverinta de la primarie (daca in extras CF nu apare adresa completa)